Olha Vorobey  - Translation Team

В 1994 роцi я пройшов хiмiо- i радiотерапiю. Це лiкування зробило мене бездiтним. Коли, пiсля лiкування хiмiотерапi ю лiкарi повiдомили менi, що я нiколи не зможу стати батьком, в мене почалась депресiя.

Але з часом я усвiдомив, що життя мина i мiй бiль з часом послаблю ться.

Випадково в лютому 2007 року в мене в гостях була дiвчинка студентка з Литви, яка навчалась в Туринi. Вона при хала на тиждень у Мiлан. Пiдчас нашого спiлкування помiж "рiзотто" i келихом червоного вина, вона спитала мене: "Чи ти зна ш що таке CouchSurfing?". "Нi, не знаю, а що це?"- спитав я. I тодi вона розповiла менi про цю органiзацю в мережi iнтернет i пояснила як вона працю . Цього ж дня я заре струвався там i створив свiй профайл.

З лютого 2007 року мо життя повнiстю змiнилось. Я почав зустрiчатись з людьми i приймати дома гостей. Це були люди, якi подорожують, i яких я знав лише читаючи х профайли на сайтi i вiдгуки про них. Це менi сподобалось настiльки, що лише через 18 мiсяцiв у мене в гостях побувало бiля 250 людей з 44 кра н свiту.

В жовтнi 2007 пiсля вiдвiдин 100-того гостя в мене з"явилась iдея. Якщо б кожен з них залишив 2 вро - це було б разом 200 вро! Це звичайно не великi грошi, але це заперечу правила CouchSurfing (якщо ти вирiшив приймати гостей, то ти НЕ МА Ш ПРАВА за це брати грошi). Отже так i , проте я можу запропонувати гостям зробити пожертву в 2 вро на цей проект. Це набагато менше анiж цiна пива чи коли.

Звичайно в мене нема жодного намiру використовувати цi грошi для себе. Я планую передати х органiзацiям, якi займаються мiжнародним всиновленням дiтей i можливо завдяки цьому забути про те, що я не зможу стати батьком.

Якщо кожен гiсть залишить 2 вро - це невеликi грошi... але 200 вро дозволять всиновити одну дитину в свiтi. Вона отрима турботу про себе, про здоров"я, отрима жу, освiту i просто повноцiнне життя у сiм" .

Так стартував цей проект...

Кожен, хто хоче пожертвувати 2 i бiльше вро отрима значок з логотипом проекту, iнструкцi як перевести грошi, а iнформацiя про нього разом з його фото буде опублiкована на цьому веб-сайтi.

В кiнцi кожного календарного року грошi, зiбранi за цей рiк, будуть переданi однiй або кiльком органiзацiям (в залежностi вiд суми зiбраних грошей), що працюють з мiжнародним усиновленням дiтей.

maurizio mangano